Aktuality

EVALCAFÉ

Rrádi bychom Vás pozvali na EvalCafé České evaluační společnosti, tentokrát na téma: Zkušenosti z evaluací zahraniční rozvojové spolupráce.

Setkání se uskuteční v pondělí 20. 3. 2017 od 15:00 v sídle ČES (Heřmanova 22, Praha 7) nebo v případě vyššího zájmu na jiném místě, které bude následně upřesněno.

Spolu se zástupci zadavatele – Ministerstva zahraničních věcí a se zástupci hodnocených projektů budeme diskutovat možnosti zlepšování kvality evaluací či systému evaluací zahraniční rozvojové spolupráce. Diskuse se zaměří zejména na následující okruhy otázek:

  1. Jak nadále zlepšovat zadávací podmínky evaluací?
  2. Jaké evaluační metody a postupy by měly být využívány?
  3. Jak lze posilovat validitu výsledků a propojení mezi zjištěními, závěry a doporučeními?
  4. Jak lze zlepšovat formální kvalitu evaluačních zpráv?
  5. Je potřebné upravit načasování evaluací?
  6. Lze identifikovat a replikovat příklady dobré evaluační praxe?

 

Svou účast prosím potvrďte na e-mail bucinova@czecheval.cz nejpozději do pondělí 13. 3. 2017.

O případné změně místa konání vás budeme informovat nejpozději do 16. 3. 2017.

 


 

VÝZVA PRO EVALUÁTORY

Společnost Glopolis hledá v současnosti externího evaluátora, který by se zaměřil na evropský projekt globálního vzdělávání, jehož je společnost hlavním koordinátorem a který je realizován v celkem 9 zemích Evropy: v Bulharsku, České republice, Chorvatsku, Lotyšsku, Maltě, Polsku, Rumunsku, Slovensku a ve Slovinsku.

Více informací naleznete v Terms of Reference, které specifikují zaměření projektu a potřeby evaluace.

 

 

EPDET 2017

Rádi bychom vás upozornili na další ročník mezinárodního školicího programu EPDET 2017 (European Program Development Evaluation Trainng), který se tentokrát uskuteční v Bratislavě. Školení bude probíhat ve dnech 4. - 9. září 2016.

Více informací ZDE.

 


 

výsledky soutěže v evaluaci

Soutěž proběhla 2. prosince 2016 a týmy měly pouze 5,5 hodiny na tvorbu evaluačního plánu pro projekt Šance na úspěch, který realizuje Nová škola, o.p.s. Soutěže se účastnilo celkem 6 studentských týmů z různých kateder/fakult Univerzity Karlovy a Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěž probíhala v českém a anglickém jazyce a byla tak přístupná i zahraničním studentům z oborů vyučovaných v anglickém jazyce.

Více informací o soutěži a výsledcích naleznete ZDE.

 


 

pracovní příležitost

Společnost 4G eval, s.r.o. hledá pro připravovaný projekt spolupracovníka se zkušenostmi v oblasti rozvojové spolupráce (např. Afrika) a znalostmi cost benefit analýzy.

Pro bližší informace kontaktujte Marii Körner, mkorner@4geval.com.

 


 

call for papers

Redakce časopisu Evaluační teorie a praxe vyzývá autory pro zasílání příspěvků do speciálního anglického vydání, které bude zaměřeno na vybraná evaluační témata. Více o tématech, podobě příspěvků a termínech naleznete ZDE.

 


 

imagezapojte se!!!

Dovolujeme si vás informovat, že Česká evaluační společnost pořádá různé evaluační akce, na které jste srdečně zváni! Jedná se jak o každoroční evaluační konferenci, tak také neformální setkání příznivců evaluací - evaluační kavárnu, na které účastníci sdílí dobrou praxi z různých oblastí, nové metodologické přístupy a zahraniční zkušenosti.

ČES rovněž zaštiťuje odborný recenzovaný časopis Evaluační teorie a praxe, který se jako jediný v ČR zaměřuje na problematiku evaluací. Evaluátoři tak mají možnost sdílet své zkušenosti ať již formou publikování zajímavých případových studií, tak také odborných příspěvků ze všech oborů, kde se lze s evaluacemi setkat.

V případě zájmu o bližší informace se neváhejte obrátit na Jiřího Remra.


 

TOPlist

aktualizováno: 26.02.2017 09:54:09