Aktuality

Změna místa konání EvalCafé

Díky velkému zájmu o účast na tomto EvalCafé dochází ke změně místa konání, termín i hodina zústávají v platnosti. Registrované účastníky tedy čekáme na této adrese:

Ernst & Young, s.r.o., Na Florenci 2116/15 (Florentinum, vchod z vnitrobloku, vstup z recepce D), 110 00 Praha 1, místnost 904.

 


 

Registrace na Konferenci ČES 2017 a doprovodné workshopy otevřena!

 

Rádi bychom Vám oznámili, že registrace na konferenci České evaluační společnosti s názvem „Evaluace programů, evaluace projektů, evaluace všedního dne“, která se uskuteční 30. května 2017 je otevřena. Konference v letošním roce proběhne ve spolupráci s Fakultou tropického zemědělství České zemědělské univerzity. Letošní konference se bude věnovat hledání vhodného způsobu realizace evaluací. Přinese zajímavá vystoupení, která představí nové a inovativní techniky, které mohou v konkrétních situacích evaluátorům pomoci při hledání cesty mezi Skyllou a Charybdou.

Na konferenci a doprovodné workshopy se prosím registrujte nejpozději do 30. dubna 2017. 

Více informací o konferenci a workshopech naleznete v záložce Konference 2017.


Rgistrační formulář na Konferenci

Registrační formulář na doprovodné workshopy

 


 

PRVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ ČLEN ČES

Česká evaluační společnost přivítala v tomto roce mezi své členy Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které se tak stalo prvním institucionálním členem sdružení evaluátorů v ČR. 

 


 

VÝROČNÍ KONFERENCE ČES 2017

Rádi bychom Vám oznámili, že byl vybrán termín konání evaluační konference České evaluační společnosti. Letošní ročník se uskuteční 30. května 2017. Odpoledne 29. května 2017 jí budou předcházet doprovodné workshopy. Více informací o konferenci a workshopech bude zveřejněno v nejbližších dnech a stránkách konference.

 


 

EVALCAFÉ

Rrádi bychom Vás pozvali na EvalCafé České evaluační společnosti, tentokrát na téma: Zkušenosti z evaluací zahraniční rozvojové spolupráce.

Setkání se uskuteční v pondělí 20. 3. 2017 od 15:00 v sídle ČES (Heřmanova 22, Praha 7) nebo v případě vyššího zájmu na jiném místě, které bude následně upřesněno.

Spolu se zástupci zadavatele – Ministerstva zahraničních věcí a se zástupci hodnocených projektů budeme diskutovat možnosti zlepšování kvality evaluací či systému evaluací zahraniční rozvojové spolupráce. Diskuse se zaměří zejména na následující okruhy otázek:

  1. Jak nadále zlepšovat zadávací podmínky evaluací?
  2. Jaké evaluační metody a postupy by měly být využívány?
  3. Jak lze posilovat validitu výsledků a propojení mezi zjištěními, závěry a doporučeními?
  4. Jak lze zlepšovat formální kvalitu evaluačních zpráv?
  5. Je potřebné upravit načasování evaluací?
  6. Lze identifikovat a replikovat příklady dobré evaluační praxe?

 

Svou účast prosím potvrďte na e-mail bucinova@czecheval.cz nejpozději do pondělí 13. 3. 2017.

O případné změně místa konání vás budeme informovat nejpozději do 16. 3. 2017.

 


 

VÝZVA PRO EVALUÁTORY

Společnost Glopolis hledá v současnosti externího evaluátora, který by se zaměřil na evropský projekt globálního vzdělávání, jehož je společnost hlavním koordinátorem a který je realizován v celkem 9 zemích Evropy: v Bulharsku, České republice, Chorvatsku, Lotyšsku, Maltě, Polsku, Rumunsku, Slovensku a ve Slovinsku.

Více informací naleznete v Terms of Reference, které specifikují zaměření projektu a potřeby evaluace.

 

 

EPDET 2017

Rádi bychom vás upozornili na další ročník mezinárodního školicího programu EPDET 2017 (European Program Development Evaluation Trainng), který se tentokrát uskuteční v Bratislavě. Školení bude probíhat ve dnech 18. - 22. září 2017. Přihlásit se můžete prostřednictvím tohoto formuláře.

Více informací ZDE.

 


 

výsledky soutěže v evaluaci

Soutěž proběhla 2. prosince 2016 a týmy měly pouze 5,5 hodiny na tvorbu evaluačního plánu pro projekt Šance na úspěch, který realizuje Nová škola, o.p.s. Soutěže se účastnilo celkem 6 studentských týmů z různých kateder/fakult Univerzity Karlovy a Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěž probíhala v českém a anglickém jazyce a byla tak přístupná i zahraničním studentům z oborů vyučovaných v anglickém jazyce.

Více informací o soutěži a výsledcích naleznete ZDE.

 


 

pracovní příležitost

Společnost 4G eval, s.r.o. hledá pro připravovaný projekt spolupracovníka se zkušenostmi v oblasti rozvojové spolupráce (např. Afrika) a znalostmi cost benefit analýzy.

Pro bližší informace kontaktujte Marii Körner, mkorner@4geval.com.

 


 

call for papers

Redakce časopisu Evaluační teorie a praxe vyzývá autory pro zasílání příspěvků do speciálního anglického vydání, které bude zaměřeno na vybraná evaluační témata. Více o tématech, podobě příspěvků a termínech naleznete ZDE.

 


 

imagezapojte se!!!

Dovolujeme si vás informovat, že Česká evaluační společnost pořádá různé evaluační akce, na které jste srdečně zváni! Jedná se jak o každoroční evaluační konferenci, tak také neformální setkání příznivců evaluací - evaluační kavárnu, na které účastníci sdílí dobrou praxi z různých oblastí, nové metodologické přístupy a zahraniční zkušenosti.

ČES rovněž zaštiťuje odborný recenzovaný časopis Evaluační teorie a praxe, který se jako jediný v ČR zaměřuje na problematiku evaluací. Evaluátoři tak mají možnost sdílet své zkušenosti ať již formou publikování zajímavých případových studií, tak také odborných příspěvků ze všech oborů, kde se lze s evaluacemi setkat.

V případě zájmu o bližší informace se neváhejte obrátit na Jiřího Remra.


 

TOPlist

aktualizováno: 16.03.2017 11:57:09