Aktuality

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE ČES 2017

Rádi bychom vás informovali, že byl zveřejněn předběžný program Konference ČES 2017 s názvem "Evaluace programů, evaluace projektů, evaluace všedního dne“, která se uskuteční 30. května 2017 v prostorách Fakulty tropického zemědělství, České zemědělské univerzity.

Více na stránkách Konference. Program lze stáhnout ZDE.

 


 

CALL FOR PAPERS - Konference ČES 2017

Chtěli bychom vyzvat k zaslání abstraktů Vašich navrhovaných příspěvků na konferenci. V souladu s tématem konference předpokládáme, že na konferenci zazní příspěvky v následujících blocích a možných podtématech:

  • Evaluace programů
  • Evaluace projektů ESIF
  • Evaluace projektů ZRS
  • Evaluace všedního dne

Více o jednotlivých tématech ZDE.

Abstrakty v délce do 300 slov společně s kontaktními údaji laskavě zasílejte nejpozději do 10. 4. 2017 na adresu bucinova@czecheval.cz. Současně navrhněte zařazení Vašeho příspěvku do některého z bloků (Evaluace programů, Evaluace projektů ESIF, Evaluace projektů ZRS, Evaluace všedního dne).

 


 

EvalCafé

Opět bychom Vás rádi pozvali na EvalCafé České evaluační společnosti, tentokrát na téma: Evaluace projektů sociálních inovací – aneb – Brainstorming nad kávou a evaluačními designy konkrétních připravovaných projektů.

Setkání se uskuteční v pondělí 24. 4. 2017 od 17.00 v sídle ČES (Heřmanova 22, Praha 7), případně v jiných prostorách (bude upřesněno registrovaným účastníkům cca týden před setkáním).

Úvaha za přípravou tohoto poněkud experimentálního EvalCafé je následující: 

  • Prioritní osa 3 Operačního programu Zaměstnanost podporuje projekty sociálních inovací. Povinnou součástí projektu je jeho (sebe)evaluace. Evaluátor těchto projektů je nejčastěji součástí realizačního týmu projektu. Evaluace takovýchto projektů je ve světě ESI fondů relativně novou oblastí a jednotlivé projekty se potýkají s nedostatkem zkušeností v oblasti evaluací.  
  • V rámci EvalCafé chceme provést společnou diskuzi realizátorů projektů, donora a evaluátorů a nejvhodnější podobě evaluace konkrétních připravovaných projektů.
  • Realizátor tak může dostat cenné rady ohledně nastavení evaluace (a třeba i najít evaluátora do týmu).
  • Evaluátoři si mohou vyzkoušet, jaké to je připravovat evaluační design v nezvyklém, ale ideálním okamžiku – při tvorbě samotného projektu (a třeba navázat spolupráci s konkrétním projektem).
  • Donor bude mít dobrý pocit z toho, že evaluace jím financovaných projektů jsou na dobré cestě (a třeba promyslí ještě lepší nastavení evaluačních aktivit v další výzvě).

 

Svou účast prosím potvrďte na email bucinova@czecheval.cz nejpozději do středy 12. 4. 2017.

Stručné informace o projektech, jejichž evaluační design chceme diskutovat naleznete ZDE.

 


 

Registrace na Konferenci ČES 2017 a doprovodné workshopy otevřena!

 

Rádi bychom Vám oznámili, že registrace na konferenci České evaluační společnosti s názvem „Evaluace programů, evaluace projektů, evaluace všedního dne“, která se uskuteční 30. května 2017 je otevřena. Konference v letošním roce proběhne ve spolupráci s Fakultou tropického zemědělství České zemědělské univerzity. Letošní konference se bude věnovat hledání vhodného způsobu realizace evaluací.

 

Na konferenci a doprovodné workshopy se prosím registrujte nejpozději do 30. dubna 2017. 

Více informací o konferenci a workshopech naleznete v záložce Konference 2017.


Rgistrační formulář na Konferenci

Registrační formulář na doprovodné workshopy

 


 

PRVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ ČLEN ČES

Česká evaluační společnost přivítala v tomto roce mezi své členy Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které se tak stalo prvním institucionálním členem sdružení evaluátorů v ČR. 

 


 

VÝROČNÍ KONFERENCE ČES 2017

Rádi bychom Vám oznámili, že byl vybrán termín konání evaluační konference České evaluační společnosti. Letošní ročník se uskuteční 30. května 2017. Odpoledne 29. května 2017 jí budou předcházet doprovodné workshopy. Více informací o konferenci a workshopech bude zveřejněno v nejbližších dnech a stránkách konference.

 


 

VÝZVA PRO EVALUÁTORY

Společnost Glopolis hledá v současnosti externího evaluátora, který by se zaměřil na evropský projekt globálního vzdělávání, jehož je společnost hlavním koordinátorem a který je realizován v celkem 9 zemích Evropy: v Bulharsku, České republice, Chorvatsku, Lotyšsku, Maltě, Polsku, Rumunsku, Slovensku a ve Slovinsku.

Více informací naleznete v Terms of Reference, které specifikují zaměření projektu a potřeby evaluace.

 

 

EPDET 2017

Rádi bychom vás upozornili na další ročník mezinárodního školicího programu EPDET 2017 (European Program Development Evaluation Trainng), který se tentokrát uskuteční v Bratislavě. Školení bude probíhat ve dnech 18. - 22. září 2017. Přihlásit se můžete prostřednictvím tohoto formuláře.

Více informací ZDE.

 


 

výsledky soutěže v evaluaci

Soutěž proběhla 2. prosince 2016 a týmy měly pouze 5,5 hodiny na tvorbu evaluačního plánu pro projekt Šance na úspěch, který realizuje Nová škola, o.p.s. Soutěže se účastnilo celkem 6 studentských týmů z různých kateder/fakult Univerzity Karlovy a Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěž probíhala v českém a anglickém jazyce a byla tak přístupná i zahraničním studentům z oborů vyučovaných v anglickém jazyce.

Více informací o soutěži a výsledcích naleznete ZDE.

 


 

pracovní příležitost

Společnost 4G eval, s.r.o. hledá pro připravovaný projekt spolupracovníka se zkušenostmi v oblasti rozvojové spolupráce (např. Afrika) a znalostmi cost benefit analýzy.

Pro bližší informace kontaktujte Marii Körner, mkorner@4geval.com.

 


 

call for papers

Redakce časopisu Evaluační teorie a praxe vyzývá autory pro zasílání příspěvků do speciálního anglického vydání, které bude zaměřeno na vybraná evaluační témata. Více o tématech, podobě příspěvků a termínech naleznete ZDE.

 


 

imagezapojte se!!!

Dovolujeme si vás informovat, že Česká evaluační společnost pořádá různé evaluační akce, na které jste srdečně zváni! Jedná se jak o každoroční evaluační konferenci, tak také neformální setkání příznivců evaluací - evaluační kavárnu, na které účastníci sdílí dobrou praxi z různých oblastí, nové metodologické přístupy a zahraniční zkušenosti.

ČES rovněž zaštiťuje odborný recenzovaný časopis Evaluační teorie a praxe, který se jako jediný v ČR zaměřuje na problematiku evaluací. Evaluátoři tak mají možnost sdílet své zkušenosti ať již formou publikování zajímavých případových studií, tak také odborných příspěvků ze všech oborů, kde se lze s evaluacemi setkat.

V případě zájmu o bližší informace se neváhejte obrátit na Jiřího Remra.


 

TOPlist

aktualizováno: 27.04.2017 12:41:36