Aktuality

výsledky soutěže v evaluaci

Soutěž proběhla 2. prosince 2016 a týmy měly pouze 5,5 hodiny na tvorbu evaluačního plánu pro projekt Šance na úspěch, který realizuje Nová škola, o.p.s. Soutěže se účastnilo celkem 6 studentských týmů z různých kateder/fakult Univerzity Karlovy a Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěž probíhala v českém a anglickém jazyce a byla tak přístupná i zahraničním studentům z oborů vyučovaných v anglickém jazyce.

Více informací o soutěži a výsledcích naleznete ZDE.

 


 

další Workshop s janet billson !

Rádi bychom Vás informovali, že Česká evaluační společnost ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze pořádá workshop s názvem „Becoming a Focus Group Expert and Trainer“. Workshop opět povede zkušená lektorka, socioložka a evaluátorka Janet Mancini Billson, PhD z kanadské organizace Group Dimensions International. Workshop proběhne pouze v angličtině bez tlumočení.

Workshop se uskuteční ve dnech 31. 10. – 1. 11. 2016 v prostorách České zemědělské univerzity v Praze. Předběžný harmonogram je ke stažení ZDE.

Cena dvoudenního workshopu činí 4.200,- Kč

Kapacita je omezená, proto se závazně hlaste co nejdříve na email: bucinova@czecheval.cz.

 


 

pracovní příležitost

Společnost 4G eval, s.r.o. hledá pro připravovaný projekt spolupracovníka se zkušenostmi v oblasti rozvojové spolupráce (např. Afrika) a znalostmi cost benefit analýzy.

Pro bližší informace kontaktujte Marii Körner, mkorner@4geval.com.

 


 

studentská soutěž v evaluaci

Česká evaluační společnost vyhlašuje Nultý ročník Studentské soutěže v evaluaci. Cílem soutěže je budování evaluačních kapacit. Studenti dostanou možnost si vyzkoušet a aplikovat teoretické poznatky z metodologických (a jiných) kurzů v praxi, rozvinout evaluační myšlení a schopnost analýzy, a to vše ve velmi krátkém časovém limitu.

Školy mohou své studenty registrovat prostřednictvím e-mailové adresy: soutez@czecheval.cz nejpozději do
16. října 2016.

Více o soutěži naleznete ZDE.

 


 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa ministerského rady - koordinátor/-ka evaluace

Rádi bychom vás informovali, že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady – koordinátor/-ka evaluace, v oddělení monitoringu a evaluace, v odboru řízení operačních programů, v oboru služby 47 – Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy. Více o této pozici naleznete ZDE.

V případě zájmu o tuto pozici zašlete žádost nejpozději do 26. září 2016, přímo na MMR.

 


 

call for papers

Redakce časopisu Evaluační teorie a praxe vyzývá autory pro zasílání příspěvků do speciálního anglického vydání, které bude zaměřeno na vybraná evaluační témata. Více o tématech, podobě příspěvků a termínech naleznete ZDE.

 


 

Konference EES

Rádi bychom Vás informovali, že se v letošním roce
ve dnech 26. - 30. září uskuteční 12. výroční konference Evropské evaluační společnosti konaná tentokrát v Maastrichtu. Konference se ponese
v duchu budoucnosti evaluací v Evropě za přítomnosti významných osobností jako Hans Rosling, Elliot Stern či Claire Hutchings.

Více informací naleznete na konferenčních stránkách EES.

 


 

EPDET 2016

V letošním roce se v Praze již tradičně uskuteční mezinárodní školicí program EPDET 2016 (European Program Development Evaluation Trainng). Školení bude probíhat ve dnech
4. - 9. září 2016. Více informací ZDE.

 


 

imagezapojte se!!!

Dovolujeme si vás informovat, že Česká evaluační společnost pořádá různé evaluační akce, na které jste srdečně zváni! Jedná se jak o každoroční evaluační konferenci, tak také neformální setkání příznivců evaluací - evaluační kavárnu, na které účastníci sdílí dobrou praxi z různých oblastí, nové metodologické přístupy a zahraniční zkušenosti.

ČES rovněž zaštiťuje odborný recenzovaný časopis Evaluační teorie a praxe, který se jako jediný v ČR zaměřuje na problematiku evaluací. Evaluátoři tak mají možnost sdílet své zkušenosti ať již formou publikování zajímavých případových studií, tak také odborných příspěvků ze všech oborů, kde se lze s evaluacemi setkat.

V případě zájmu o bližší informace se neváhejte obrátit na Jiřího Remra.


 

TOPlist

aktualizováno: 18.01.2017 11:11:46