Aktuality

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa ministerského rady - koordinátor/-ka evaluace

Rádi bychom vás informovali, že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady – koordinátor/-ka evaluace, v oddělení monitoringu a evaluace, v odboru řízení operačních programů, v oboru služby 47 – Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy. Více o této pozici naleznete ZDE.

V případě zájmu o tuto pozici zašlete žádost nejpozději do 26. září 2016, přímo na MMR.

 


 

pozvánka na další EVAlcafé

Milí příznivci evaluací, rádi bychom Vás pozvali na EvalCafé České evaluační společnosti, tentokrát na téma: Ochota a míra zapojení zadavatelů do řešení evaluačního projektu.

Setkání se uskuteční ve středu 14. 9. 2016 od 18.00 v sídle ČES (Heřmanova 22, Praha 7).

Přijďte se s námi podělit o Vaše zkušenosti při zpracování evaluací: 

  • Jaká by měla být role zadavatele? Měl by pouze specifikovat zadání evaluace a pracovat s jejími výstupy nebo se i aktivně účastnit evaluace?
  • Je užší zapojení zadavatele vhodné? Nedochází tak ke střetu zájmů?
  • Jaká je optimální míra zadavatelovy participace?

 

Svou účast prosím potvrďte na email bucinova@czecheval.cz nejpozději do pondělí 12. 9. 2016.

 


 

call for papers

Redakce časopisu Evaluační teorie a praxe vyzývá autory pro zasílání příspěvků do speciálního anglického vydání, které bude zaměřeno na vybraná evaluační témata. Více o tématech, podobě příspěvků a termínech naleznete ZDE.

 


 

Konference EES

Rádi bychom Vás informovali, že se v letošním roce
ve dnech 26. - 30. září uskuteční 12. výroční konference Evropské evaluační společnosti konaná tentokrát v Maastrichtu. Konference se ponese
v duchu budoucnosti evaluací v Evropě za přítomnosti významných osobností jako Hans Rosling, Elliot Stern či Claire Hutchings.

Více informací naleznete na konferenčních stránkách EES.

 


 

EPDET 2016

V letošním roce se v Praze již tradičně uskuteční mezinárodní školicí program EPDET 2016 (European Program Development Evaluation Trainng). Školení bude probíhat ve dnech
4. - 9. září 2016. Více informací ZDE.

 


 

imagezapojte se!!!

Dovolujeme si vás informovat, že Česká evaluační společnost pořádá různé evaluační akce, na které jste srdečně zváni! Jedná se jak o každoroční evaluační konferenci, tak také neformální setkání příznivců evaluací - evaluační kavárnu, na které účastníci sdílí dobrou praxi z různých oblastí, nové metodologické přístupy a zahraniční zkušenosti.

ČES rovněž zaštiťuje odborný recenzovaný časopis Evaluační teorie a praxe, který se jako jediný v ČR zaměřuje na problematiku evaluací. Evaluátoři tak mají možnost sdílet své zkušenosti ať již formou publikování zajímavých případových studií, tak také odborných příspěvků ze všech oborů, kde se lze s evaluacemi setkat.

V případě zájmu o bližší informace se neváhejte obrátit na Jiřího Remra.


 

TOPlist

aktualizováno: 23.09.2016 10:07:46