Aktuality

Výběrové řízení MZV

Vážené evaluátorky a vážení evaluátoři,

dovolujeme si vás upozornit na dnes vyhlášené výběrové řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Vyhodnocení projektu ZRS ČR v sektoru ostatní sociální infrastruktura a služby v Kambodži" v roce 2017. 
 
Zadávací podmínky tohoto výběrového řízení lze dohledat na webu MZV v české verzi zde a v anglické verzi zde
Lhůta pro podání nabídek končí dne 13. června 2017 ve 14.00 hod. (SEČ).
 
V případě zájmu o zaslání vybraných podkladů k hodnocenému projektu s názvem "Program sociální péče a inkluzivního vzdělávání dětí s postižením v provincii Takeo, Kambodža"za účelem zpracování nabídky do výběrového řízení či jakýchkoliv dotazů kontaktujte pí. Ditu Kubíkovou.

 


 

 

KONGRES ČES 2017

Vážení členové České evaluační společnosti, dovolujeme si Vás pozvat na Kongres členské základny České evaluační společnosti, z.s., který se uskuteční v úterý 30. 5. 2017 od 17:00 hod., tj. po skončení Výroční konference ČES.

Program Kongresu ČES:

  1. Schválení Výroční zprávy za rok 2016
  2. Plán aktivit do konce roku 2017
  3. Různé

Podkladové materiály (zejména Výroční zprávu 2016) Vám zašleme v dostatečném předstihu. V případě, že se nebudete moci zúčastnit, je možné předat hlasovací práva některému z ostatních členů.

Těšíme se na viděnou s Vámi.

Správní rada ČES

 


 

EvalCafé

Opět bychom Vás rádi pozvali na EvalCafé České evaluační společnosti, tentokrát na téma: Evaluace projektů sociálních inovací – aneb – Brainstorming nad kávou a evaluačními designy konkrétních připravovaných projektů.

Setkání se uskuteční v pondělí 24. 4. 2017 od 17.00 v sídle ČES (Heřmanova 22, Praha 7), případně v jiných prostorách (bude upřesněno registrovaným účastníkům cca týden před setkáním).

Úvaha za přípravou tohoto poněkud experimentálního EvalCafé je následující: 

  • Prioritní osa 3 Operačního programu Zaměstnanost podporuje projekty sociálních inovací. Povinnou součástí projektu je jeho (sebe)evaluace. Evaluátor těchto projektů je nejčastěji součástí realizačního týmu projektu. Evaluace takovýchto projektů je ve světě ESI fondů relativně novou oblastí a jednotlivé projekty se potýkají s nedostatkem zkušeností v oblasti evaluací.  
  • V rámci EvalCafé chceme provést společnou diskuzi realizátorů projektů, donora a evaluátorů a nejvhodnější podobě evaluace konkrétních připravovaných projektů.
  • Realizátor tak může dostat cenné rady ohledně nastavení evaluace (a třeba i najít evaluátora do týmu).
  • Evaluátoři si mohou vyzkoušet, jaké to je připravovat evaluační design v nezvyklém, ale ideálním okamžiku – při tvorbě samotného projektu (a třeba navázat spolupráci s konkrétním projektem).
  • Donor bude mít dobrý pocit z toho, že evaluace jím financovaných projektů jsou na dobré cestě (a třeba promyslí ještě lepší nastavení evaluačních aktivit v další výzvě).

 

Svou účast prosím potvrďte na email bucinova@czecheval.cz nejpozději do středy 12. 4. 2017.

Stručné informace o projektech, jejichž evaluační design chceme diskutovat naleznete ZDE.

 


 

PRVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ ČLEN ČES

Česká evaluační společnost přivítala v tomto roce mezi své členy Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které se tak stalo prvním institucionálním členem sdružení evaluátorů v ČR. 

 


 

VÝROČNÍ KONFERENCE ČES 2017

Rádi bychom Vám oznámili, že byl vybrán termín konání evaluační konference České evaluační společnosti. Letošní ročník se uskuteční 30. května 2017. Odpoledne 29. května 2017 jí budou předcházet doprovodné workshopy. Více informací o konferenci a workshopech bude zveřejněno v nejbližších dnech a stránkách konference.

 


 

EPDET 2017

Rádi bychom vás upozornili na další ročník mezinárodního školicího programu EPDET 2017 (European Program Development Evaluation Trainng), který se tentokrát uskuteční v Bratislavě. Školení bude probíhat ve dnech 18. - 22. září 2017. Přihlásit se můžete prostřednictvím tohoto formuláře.

Více informací ZDE.

 


 

výsledky soutěže v evaluaci

Soutěž proběhla 2. prosince 2016 a týmy měly pouze 5,5 hodiny na tvorbu evaluačního plánu pro projekt Šance na úspěch, který realizuje Nová škola, o.p.s. Soutěže se účastnilo celkem 6 studentských týmů z různých kateder/fakult Univerzity Karlovy a Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěž probíhala v českém a anglickém jazyce a byla tak přístupná i zahraničním studentům z oborů vyučovaných v anglickém jazyce.

Více informací o soutěži a výsledcích naleznete ZDE.

 


 

call for papers

Redakce časopisu Evaluační teorie a praxe vyzývá autory pro zasílání příspěvků do speciálního anglického vydání, které bude zaměřeno na vybraná evaluační témata. Více o tématech, podobě příspěvků a termínech naleznete ZDE.

 


 

imagezapojte se!!!

Dovolujeme si vás informovat, že Česká evaluační společnost pořádá různé evaluační akce, na které jste srdečně zváni! Jedná se jak o každoroční evaluační konferenci, tak také neformální setkání příznivců evaluací - evaluační kavárnu, na které účastníci sdílí dobrou praxi z různých oblastí, nové metodologické přístupy a zahraniční zkušenosti.

ČES rovněž zaštiťuje odborný recenzovaný časopis Evaluační teorie a praxe, který se jako jediný v ČR zaměřuje na problematiku evaluací. Evaluátoři tak mají možnost sdílet své zkušenosti ať již formou publikování zajímavých případových studií, tak také odborných příspěvků ze všech oborů, kde se lze s evaluacemi setkat.

V případě zájmu o bližší informace se neváhejte obrátit na Jiřího Remra.


 

TOPlist

aktualizováno: 20.06.2017 10:01:36