Členové ČES

Mgr. Petra Antošová, Dis., nezávislá konzultantka, lektorka, facilitátorka, evaluátorka. Zaměřuje se na efektivní fungování neziskových projektů, programů a organizací v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce ... více ZDE

Hana Bendová, MA, nezávislá projektová konzultantka, evaluátorka a školitelka. Disponuje mnohaletými zkušenostmi v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce ... více ZDE

Mgr. Lenka Broukalová, se věnuje analýzám a evaluacím v oblasti vzdělávání. Soustředí se zejména na environmentální výchovu, výchovu k udržitelnému rozvoji více ZDE

Mgr. Lenka Brown, evaluátorka, konzultantka a projektová manažerka s dlouholetou praxí s přípravou, řízením a hodnocením programů ESIF … více ZDE

Ing. Lucie Bučinová, evaluátorka programů a projektů. Specializuje se na veřejné programy z oblasti rozvoje lidských zdrojů (vzdělávání dospělých, age management, … více ZDE

Mgr. Lukáš Bumbálek, evaluátor, konzultant a projektový manažer s dlouholetou praxí v oblasti hodnocení intervencí fondů EU a projekty technické pomoci. ... více ZDE.

PhDr. Jindra Čekan, nezávislá konzultantka, která se zaměřuje na hodnocení udržitelnosti post-projektových výsledků a dopadů. ... více ZDE.

PhDr. Jan Činčera, Ph.D., přednášející na Masarykově univerzitě Brno (Katedra environmentálních studií) a Technické univerzitě v Liberci. Zabývá se teorií, metodikou a evaluacemi v oblasti environmentální výchovy … více ZDE

Mgr. Miroslava Drahotová, Evaluátorka, konzultantka a projektová manažerka s dlouholetou praxí v oblasti vzdělávání a v oblasti řízení a hodnocení programů … více ZDE

Ing. Petr Fanta, Ph.D., Je akademickým pracovníkem a evaluátorem s více než desetiletými zkušenostmi
... více ZDE

Irena Ferčíková Konečná, ........ více ZDE

Jana Garay, M.A., C.E., Evaluátorka s rozsáhlou zahraniční zkušeností v oblasti hodnocení veřejných politik a programů, vědecko-technologických organizací a projektů mezinárodní spoluprácevíce ZDE

RNDr. Martina Hartlová, partnerka ve společnosti HOPE GROUP, s.r.o. Evaluacím se věnuje od roku 2002 a má bohatou praxi s vedením projektových týmů evaluačních projektů ... více ZDE

Ing. Jiří Hejkrlík, Ph.D., proděkan Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze. Ve výuce, výzkumu i v rámci rozvojových projektů se zabývá kvalitou vzdělávání ... více ZDE

Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D., je sociolog-makroekonom se zaměřením na hodnocení veřejných politik zemí EU, operačních programů, koncepcí, strategií na národní i regionální úrovni ... více ZDE

RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D., ........ více ZDE

Lukáš Kačena, po absolvování Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy začal v roce 2006 pracovat jako konzultant v poradenské společnosti Ernst & Young ... více ZDE.

PhDr. Marie Kaufmann, mezinárodní poradkyně a socio-ekonomická expertka. Od roku 1996 zpracovává evaluační a odborné studie pro Evropskou komisi ... více ZDE.

Marie Körner, nezávislá odbornice na socio-ekonomii, monitoring a evaluace. Působí zejména v rozvojové spolupráci a má zkušeností ... více ZDE

Bc. Petr Krucký, pracuje jako senior konzultant v oblasti Performance Improvement ve společnosti EY. Má zkušenosti s evaluacemi programů a projektů ... více ZDE

Nikola Křístek, ... více ZDE.

Ing. Vladimír Kváča, Ph. D., Viceprezident České evaluační společnost. Pedagogicky působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a má dlouholetou praxi z oblasti Evropských strukturálních a investičních fondů ... více ZDE

RNDr. Viktor Květoň, Ph. D., Vědecký pracovník centra excelence na PřF UK a evaluátor s mezinárodními i národními zkušenostmi (DG Regio, MMR, MPSV, MŠMT aj.) ... více ZDE

Mgr. et Mgr. Eva Lacinová, Projektová manažerka a lektorka. Působí zejména v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ... více ZDE

Susan Louise Legro, MIA, MPH, nezávislá konzultantka se zaměřením na hodnocení projektů, které dostavají financování z Globálního ekologického fondu.... více ZDE

Bc. Jan Lehejček, je absolventem Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK v Praze. V současnosti zde pokračuje studiem... více ZDE

Mgr. Martin Nekola, Ph.D., absolvoval doktorské studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (FSV UK), kde také v současné době působí jako akademický a výzkumný pracovník ... více ZDE

Ing. Karel Němejc, Ph.D. ...je zástupcem ředitele pro vnější vztahy a vedoucím katedry pedagogiky Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze (IVP ČZU)... více ZDE

doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D., vystudoval na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde v roce 2009 dokončil i doktorát v oboru Regionalistika – Veřejná správa … více ZDE

Ing. Inka Píbilová, MAS, nezávislá evaluátorka, lektorka a facilitátorka. Působí zejména v zahraniční rozvojové spolupráci, vzdělávání, osvětě a sociální oblasti … více ZDE

Mgr. Jiří Pištora, je odborníkem v oblasti hydrogeologie, vodního hospodářství, odstraňování ekologických zátěží, analýz rizik, environmentálních auditů ... více ZDE

Ing. Oto Potluka, Ph.D., pracuje v CEPS na Univerzitě v Basileji jako výzkumník v oboru občanské společnosti, regionálního a hospodářského rozvoje ... více ZDE

Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA, absolvoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, kde získal doktorát v oboru evaluací. ... více ZDE

Ing. Vladimír Sodomka, absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, letní školu College of Europe a školení Czech/EPDET. Má bohatou zkušenost z oblasti strukturálních fondů a projektů ... více ZDE

Mgr. Miroslav Suchanec, PhD., MSc., působí jako odborný asistent na katedře SPSP FSS MU. Zabývá se výukou základů statistické analýzy dat …více ZDE

Mgr. Daniel Svoboda, je předseda zapsaného spolku Development Worldwide, z.s. a pracuje také jako nezávislý konzultant, lektor a evaluátor. Specializuje se na problematiku ochrany životního prostředí ... více ZDE

Mgr. Jiří Svobodník, absolvent Přírodovědecké fakulty UK v Praze, obor geografie-historie. Zabývá se metodickou činností a evaluací v oblasti strukturálních fondů EU ... více ZDE

Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D., pracuje jako odborná asistentka na Katedře rozvojových studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Zabývá se především rozvojem v oblasti Asie ... více ZDE

Ing. Martin Špaček, v roce 2013 dostudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Podnikohospodářskou fakultu, obor Podniková ekonomika a management. Zajímá se o problematiku strukturálních fondů a vyhodnocování jejich dopadů … více ZDE

Mgr. Klára Štanderová, ... více ZDE

Kamil Valica, M.A., Úředník Evropské komise, v současné době manažer evaluací a projektů zahraniční spolupráce ve Službě pro vnější politické nástroje ... více ZDE

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, mj. koordinuje Evropské strukturální a investiční fondy v ČR a implementuje tři operační programy. Součástí MMR tak jsou evaluační jednotky Integrovaného regionálního operačního programu, operačních programů Technická pomoc a Česko-Polsko a evaluační jednotka Národního orgánu pro koordinaci. Ta zodpovídá za hodnocení ESI fondů na centrální úrovni, poskytuje odbornou podporu evaluátorům operačních programů a podílí se na budování evaluační kapacity v systému ESI fondů v ČR.

TOPlist

aktualizováno: 18.01.2018 10:28:45