Evaluační minimum

Evaluační minimum

Praha, 11. – 12. 12. 2017, 16 x 60 min výuky, 9 - 16 účastníků

Motto: „Každý začátek je těžký. S tím evaluačním vám pomůžeme.“

Dvoudenní cyklus „Evaluační minimum“ se skládá z kurzů Úvod do evaluací a Plánovaní a realizace evaluací (oba jednodenní kurzy jsou akreditované Ministerstvem vnitra). Cyklus představuje úvod do evaluační problematiky a je vhodný jako odrazový můstek pro další evaluační vzdělávání. Školení je proto určena nováčkům v oblasti evaluací a těm, před kterými stojí evaluační úkoly a nemají pro jejich zdárné plnění dostatek zkušeností.

Místo konání: Praha (místo bude upřesněno v závislosti na počtu účastníků)

Minimální počet účastníků: 9

Lektoři: Vladimír Kváča, Daniel Svoboda

 

Registrace na školení uzavřena.

 

Cena Kč  3990,- /os. pro členy ČES

Cena Kč  4890,- /os. pro NNO

Cena Kč  5790,- / os. pro ostatní

Cena zahrnuje školící materiály, občerstvení a oběd po oba dva dny.

 


 

Obsah 1. dne:

1. Úvod do problematiky

 • představení vzdělávacího programu a jeho vzdělávacích cílů
 • postavení evaluací v programovém cyklu a role evaluátora
 • kontext a východiska pro evaluace
 • seznámení s terminologií, metodologickým a právním rámcem, se zaměřením na EU
 • evaluační proces
 • představení základních evaluačních kritérií relevance, účelnost, účinnost (hospodárnost), dopad, udržitelnost
 • stakeholdeři programu/projektu a evaluace a význam jejich zapojení

2. Intervenční logika

 • seznámení s programovou/projektovou logikou, prvky programové logiky a jejich vazby
 • nástroje pro její sestavení logiky programu/projektu – teorie změny / logický rámec (logframe)
 • rekonstrukce programové/projektové logiky a její význam pro evaluace

3. Evaluační otázky

 • seznámení se základními typy evaluačních otázek
 • vazba evaluační otázky na evaluační kritéria
 • zásady formulace evaluačních otázek

4. Evaluační design

 • představení a pochopení evaluačních designů
 • typy evaluačních designů – experimentální, kvaziexperimentální, neexperimentální
 • evaluační otázky a evaluační design
 • matice evaluačního designu

 

Obsah 2. dne:

5. Plánování evaluací

 • proces plánování evaluací
 • evaluační plán – příprava, zpracování, realizace a jeho vyhodnocení

6. Organizace evaluací

 • organizační struktura evaluací v rámci veřejné správy
 • stanovení a rozdělení rolí a zodpovědností v rámci evaluační struktury
 • výsledkově orientovaný monitorovací a evaluační systém

7. Řízení evaluací

 • řízení evaluací dle typu evaluace
 • projektové řízení evaluací
 • výběrové řízení – výběr zpracovatele evaluace
 • řízení lidských zdrojů
 • řízení rozpočtu; řízení podle úkolů
 • zhodnocení kvality evaluace, standardy a principy v evaluacích

8. Prezentace a využití výsledků evaluace

 • zásady zpracování evaluačních zpráv
 • struktura a osnova pro evaluační zprávu
 • interpretace výsledků evaluace
 • prezentace výsledků evaluace
 • zpracování a využití evaluačních doporučení
TOPlist

aktualizováno: 06.12.2017 15:16:17