Vladimír Kváča

Viceprezident České evaluační společnost. Pedagogicky působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a má dlouholetou praxi z oblasti Evropských strukturálních a investičních fondů. Zde mimo jiné působil na pozicích ředitele odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií či ředitele Řídicího orgánu Operačního programu Technická pomoc na Ministerstvu pro místní rozvoj, případně vrchního ředitele Sekce fondů EU či vedoucího evaluačního týmu ESF na Ministerstvu práce a sociálních věci. Dlouhodobě se zabývá evaluacemi intervencí financovaných z evropských fondů, přestože má kořeny v oblasti rozvojové spolupráce. Snaží se budovat evaluační kapacity na straně veřejné správy, příležitostně lektoruje (EIPA, Summer School on Counterfactual Impact Evaluation, European Academy v Berlíně). Působí jako expert v rámci evropské sítě ESF Public Administration and Governance network. Je členem redakční rady časopisu Evaluační teorie a praxe.

TOPlist

aktualizováno: 18.01.2018 10:28:45