Vladimír Sodomka

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, letní školu College of Europe a školení Czech/EPDET. Má bohatou zkušenost z oblasti strukturálních fondů a projektů, tvorby strategických rozvojových dokumentů a evaluací – ze svého působení v neziskovém, veřejném i soukromém sektoru.

Dnes se zaměřuje především na oblast evaluací – budování evaluačních kapacit a know-how a rozvoj evaluační kultury a standardů v ČR. Vedl nebo se jako klíčový expert podílel na desítkách hodnocení programů v ČR, a také mezinárodních evaluací a projektů např. pro Evropskou komisi.

Také se soustavně věnuje vzdělávání a podporuje facilitované a participativní evaluace.

Je výkonným ředitelem a místopředsedou České evaluační společnosti.

TOPlist

aktualizováno: 17.02.2018 14:33:11